[Ex-SHIELD] Mission 4 : To the base (Part 2)

posted on 23 Oct 2015 22:47 by ex-shield in Mission
 
คอมมูนี้มีการดัดแปลงและอ้างอิงเนื้อหาจาก Marvel's Agent of S.H.I.E.L.D. และเนื้อหาทั้งหมดเป็นเพียงเรื่องสมมุติขึ้นเท่านั้น ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือองค์กรหรือสถานที่ซึ่งมีอยู่จริงแต่อย่างใด
หากมีข้อมูลส่วนใดที่ขัดแย้งกับหลักความเป็นไปได้ของความเป็นจริง ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย
 
-----------------
 
หลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้มาถึงสถานที่ปฏิบัติงานแล้วจึงทราบว่าไฮดร้านั้นก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาเพื่อขัดขวางการทำงานของชีลด์และเพื่อเป้าหมายเดียวกัน จึงเกิดการปะทะของเจ้าหน้าที่ทั้งสองฝ่ายขึ้น
 

คำอธิบาย : แบ่งเป็น 3 เทิร์น คะแนนที่มี แบ่งออกเป็น 3 โดยแบ่งเป็นเลขลงตัว แนะนำแบ่งตามความสามารถของตัวละครจริงๆ ได้แก่ AGI , STR , INT โดยมีค่าตำสุดอย่างน้อยช่องละ 1 เช่น มีทั้งหมด 20 จะเฉลี่ยเป็นเทิร์นละ 10 , 5 , 5 หรือ 4, 5, 11

และส่งมาให้สต๊าฟก่อนวันที่ 15 พ.ย. 2558 เวลา 23.59 น.

เพจคะแนน

 • ควรส่งคะแนนครบทั้งสองคน
 • หากเลยวันที่กำหนดไปแล้วแต่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งไม่มีการส่งคะแนนมาเลย อีกฝั่งที่มีการส่งคะแนนมาเป็นฝ่ายชนะทันที โดยถือว่าไม่เกิดการปะทะใดๆขึ้นทั้งนั้นและฝ่ายที่ไม่ได้ส่งคะแนนมาไม่ประสบความสำเร็จในการทำภารกิจ
 • ถ้าส่งคะแนนมาแค่คนใดคนหนึ่งแต่อีกฝั่งส่งมาสองคน ให้ฝั่งที่ส่งมาแค่คนเดียวนั้นนำคะแนนของตนคูณด้วย 2
 • ด้านล่างของเอนทรี่นั้นได้ระบุคู่ของแต่ละคนและคู่ที่ต้องเจอไว้แล้วแล้ว สามารถปรึกษาระหว่างสองคนกันก่อนส่งคะแนนได้
 • ลิ้งค์ส่งคะแนน

หลังจากนั้นประมาณ 1 สัปดาห์โดยประมาณ สต๊าฟจะประกาศผล และผู้เล่นสามารถนำผลลัพธ์นั้นไปอ้างอิงเพื่อเขียนเนื้อหาเกี่ยวกับอีเวนท์นี้ได้

อนึ่ง ต้องขอแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้าว่าการมีอยู่ของอีเวนท์ต่อไปนั้นขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ของอีเวนท์นี้เช่นกัน

 

รายละเอียดการคิดคะแนน

 • นำคะแนนของแต่ละกลุ่มมารวมกันตามแต่ละหัวข้อ AGI , STR , INT
 • หาส่วนต่าง ถ้าฝ่ายใดได้ตั้งแต่2ใน3ขึ้นไป ถือว่าฝ่ายนั้นชนะและทำภารกิจของตัวเองสำเร็จ

เรื่องบาดเจ็บนั้น คิดจากคะแนนรวมของทั้งคู่โดยใช้หัวข้อที่รวมคะแนนแล้วได้มากที่สุดมาหักลบกัน ฝ่ายที่มีคะแนนน้อยกว่าน้อยกว่าเท่านี้บาดเจ็บเท่าใดอ้างอิงจากด้านล่าง ส่วนอีกฝ่ายที่คะแนนมากกว่านั้น ใช้คะแนนหัวข้อที่น้อยที่สุดหลังจากรวมกันแล้วในการคิดเรื่องบาดเจ็บ

ถึงคะแนนหัวข้อต่างกันแต่ถือว่าสามารถหักลบกันได้ เป็นการใช้ความสามารถตามหัวข้อนั้นในการต่อสู้และโจมตีอีกฝ่าย

 

 

หากคะแนนต่างกันตั้งแต่

 • 0-5 ไม่บาดเจ็บ
 • 6-20 บาดเจ็บเล็กน้อย (เช่น แผลขีดข่วน แผลช้ำ ฉีกขาดเล็กน้อย ไม่สาหัส)
 • 20-45 บาดเจ็บปานกลาง (เช่น บาดแผลที่มีการฉีกขาดปานกลางที่มีความยาวมากกว่า 2 นิ้ว ตามบริเวณลําตัวและยาวไม่เกิน 1 นิ้ว บริเวณใบหน้า กระดูกหักแต่ไม่เคลื่อน)
 • 46-60 บาดเจ็บปานกลาง (เช่น กระดูกแขน/ขาร้าว มีการกระทบกระเทือนไม่รุนแรงนัก)
 • 61-75 บาดเจ็บรุนแรง (เช่น การบาดเจ็บที่รุนแรงแต่ไม่ทําให้เสียชีวิต มีกระดูกหักหรือเคลื่อนของแขนขา บาดแผลฉีกขาดรุนแรงที่มีความยาวตั้งแต่4 นิ้วขึ้นไปบริเวณใบหน้าหรือบาดแผลที่ลึกเข้าไปในเนื้อเยื่อหรือกล้ามเนื้อ เป็นต้น)
 • 76-90 บาดเจ็บวิกฤต (ความรุนแรงที่มีลักษณะเป็นตายเท่ากัน เช่น ปอด2 ข้างถูกกดจนยุบไม่สามารถทํางานได้ มีการฉีกขาดของตับอยางรุนแรง)
 • 91เป็นต้นไป บาดเจ็บสูงสุด ไม่สามารถรักษาชีวิตได้

 

แต่ละกลุ่มจะประกอบด้วยคนดังนี้

 

1

Mateo Murakami

Alenorh S. Burnheart

Michaelis M. Woodrow

Charlie Barth

2

Alan White

Elliot Galloway

Valda Schwarz

Natalia J. Harrison

3

Cruz Kaufman

Tatyana Drake

Fabian Reigh

Vasilios A. Luxfier

Stephen N. Amwolf

4

Ralf Alan Anderson

Ruby Bradford

Robin Underwood

Winters Hoffman

Ender R. Tronton

รวบรวมและชี้แจงให้เพื่อความสะดวกในการโคกันหลังจากประการผลแล้ว

 

ตัวอย่างการคิดคะแนน

เช่น

 

เช่น

AGI

STR

INT

ชีลด์ - นาย A และ นางสาว B

นาย A

คะแนน 20

5 5 10
 

นางสาว B

คะแนน 77

30 20 27
 

รวม

35 25 37

ไฮดร้า - นาย C และ นางสาว D

นาย C

คะแนน 100

20 65 15
 

นางสาว D

คะแนน 60

10 30 20
 

รวม

30 95 35

 

จากตารางด้านบนนั้น เมื่อเทียบแล้ว กลุ่มABนั้นมีคะแนนมากกว่า CDอยู่ 2 หัวข้อ จึงถือว่า กลุ่มABเป็นฝ่ายชนะและทำภารกิจสำเร็จ

 

ส่วนเรื่องบาดเจ็บนั้น นำคะแนนหัวข้อที่มากที่สุดมาหักลบกัน ก็คือ กลุ่มAB 37 คะแนน กลุ่ม CD 95 คะแนน

คะแนนต่างกันอยู่ 58 คะแนน ฝ่านที่คะแนนน้อยกว่าคือ กลุ่มAB ดังนั้นจึงบาดเจ็บมากกว่าและเมื่อวัดจากเกณฑ์แล้วจะอยู่ในหมวดบาดเจ็บปานกลาง (เช่น กระดูกแขน/ขาร้าว มีการกระทบกระเทือนไม่รุนแรงนัก)

ส่วนกลุ่มCDนั้น เนื่องจากคะแนนมากกว่าจึงใช้คะแนนหัวข้อที่น้อยที่สุดหลังจากรวมกันแล้วในการคิดเรื่องบาดเจ็บ โดยคะแนนหัวข้อที่น้อยที่สุดของกลุ่มCD นั่นคือ 30 คะแนน หรือก็คืออยู่ในหมวดบาดเจ็บปานกลาง (เช่น บาดแผลที่มีการฉีกขาดปานกลางที่มีความยาวมากกว่า 2 นิ้ว ตามบริเวณลําตัวและยาวไม่เกิน 1 นิ้ว บริเวณใบหน้า กระดูกหักแต่ไม่เคลื่อน)

กำหนดส่ง :

 • คะแนน : วันนี้ - 15 พฤศจิกายน 2558 23.59 น.
 • เอนทรี่ผลลัพธ์ : ยังไม่ประกาศ

 

ในการส่งเอนทรี่ผลลัพธ์นั้น หากไม่คอมเม้นใต้เอนทรี่นี้ สต๊าฟอาจตกหล่นหรือไม่ได้นำขึ้นหน้า Archive ให้ จึงขอความร่วมมือในการส่งลิ้งค์ใต้เอนทรี่นี้ด้วย หรือหากไม่สะดวก สามารถส่งในเมนชั่นทวิตเตอร์คอมมูได้เช่นกัน @ex_shield

ติดแท๊ก AEGISmission , AEGIS

ประกอบด้วย ชื่อ + ลิ้งค์เอนทรี่ + สังกัดทีม

 

ขอบคุณทุกคนมากค่ะ

สต๊าฟเอง

Comment

Comment:

Tweet