คอมมูนี้มีการดัดแปลงและอ้างอิงเนื้อหาจาก Marvel's Agent of S.H.I.E.L.D. และเนื้อหาทั้งหมดเป็นเพียงเรื่องสมมุติขึ้นเท่านั้น ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือองค์กรหรือสถานที่ซึ่งมีอยู่จริงแต่อย่างใด
 
----------------------------------------
 
รายชื่อผู้ยืนยันตัวละคร
 
Team A
 • Valda Schwarz
 • Charlie Barth

Team B

 • Cruz Kaufman
 • Elliot Galloway
 • Michaelis M. Woodrow

Team C 

 • Ender R. Tronton
 • Alan White
Team D
 • Tatyana Drake
 • Ralf Alan Anderson

Team E

 • Alenorh S. Burnheart
 • Stephen N. Amwolf
 • Winters Hoffman

Team F

 • Ruby Bradford
 • Natalia J. Harrison

Team G

 • Vasilios A. Luxfier
 • Fabian Reigh
 • Robin Underwood

Team H

 • Michael A. Harper
 • Mateo Murakami

Comment

Comment:

Tweet

#1 By ยุทธพงษ์ (171.7.106.50|171.7.106.50) on 2015-03-25 19:27