[Ex-SHIELD] Mission-2 : Facilities

posted on 31 Oct 2014 22:11 by ex-shield in Mission
 
คอมมูนี้มีการดัดแปลงและอ้างอิงเนื้อหาจาก Marvel's Agent of S.H.I.E.L.D. และเนื้อหาทั้งหมดเป็นเพียงเรื่องสมมุติขึ้นเท่านั้น ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือองค์กรหรือสถานที่ซึ่งมีอยู่จริงแต่อย่างใด
 
----------------------------------------
 
[เอเจนต์ทุกท่านกรุณากรอกข้อมูลของข้อมูลส่วนที่ 2 (หรือข้อมูลระดับที่ 8) ลงในแบบฟอร์ม กรณีจำไม่ได้ว่ากรอกไปแล้วหรือไม่ หรือต้องการแก้ไขเพิ่มเติม สามารถสอบถามกับทางสต๊าฟได้]
 
----------------------------------------
 
ชี้แจงจากสต๊าฟ
 
เนื่องจากเนื้อเรื่องของคอมมูอ้างอิงจากสถานการณ์และไทม์ไลน์ในช่วงซีซันหนึ่ง และปัจจุบันยังเป็นช่วงก่อน S.H.I.E.L.D. Civil War ดังนั้น สถานที่ต่างๆในปัจจุบันบางส่วนจึงยังไม่ถูกทำลายและบางเหตุการณ์ยังไม่ได้เกิดขึ้น เช่น การบุกโจมตีของไฮดร้า การเสียหายของบางสถานที่ การเปิดเผยเบื้องหลังของโปรเจ็ค Slingshot , The Fridge และ Project Insight ฯลฯ ดังนั้นตัวละครไม่สามารถกล่าวถึงได้ว่าตนรับรู้หรือมีส่วนรู้เห็น

ตัวละครซึ่งมีส่วนกล่าวถึงในอีเวนท์นี้เป็นตัวละครซึ่งถือว่าเป็น NPC และไม่มีผู้รับหน้าที่ในการโรลเพลย์ สามารถไปอ้างอิงหรือกล่าวถึงได้ทันที
 
----------------------------------------
 
 
เรียน หัวหน้าทีมทุกท่านและเอเจนต์ทุกคน
 
จากภารกิจครั้งที่แล้ว ทางเราได้ส่งให้พวกคุณไปตามหาสิ่งที่เรียกว่า 0-8-4 ซึ่งในภารกิจต่อมานั้นเราต้องการให้ทุกท่านนำ 0-8-4 ไปส่งยังสถานที่ซึ่งควรอยู่หรือในฐานปฏิบัติการของชีลด์ และทีมอื่นๆที่ไม่สามารถนำ 0-8-4 กลับมาได้นั้น ชีลด์ขอมอบหมายภารกิจส่งมอบเอกสารข้อมูลให้กับท่านเพื่อนำส่งให้กับเอเจนต์ท่านอื่นๆต่อไป โดยทุกทีมจะออกเดินทางจากทริสเคเลี่ยนไปยังจุดหมาย
 
 
 
ลักษณะของกระเป๋าบรรจุเอกสาร (ทางซ้าย) กล่องบรรจุ 0-8-4 (ยังอยู่รอEdited
 
----------------------------------------
 
สถานที่ที่ได้รับมอบหมายละรายละเอียด
 
Fridge
 
Team A : The Fridge
 
The Fridge คือสถานที่เก็บรักษาวัตถุซึ่งเป็นอันตรายและกักขังบุคคล เป็นอาคารซึ่งมีความสูงมากกว่า 100 ชั้นและสามารถเข้าออกได้เพียงทางดาดฟ้าซึ่งจะมีการ์ดคอยเฝ้าทางเข้าออกอยู่ สถานที่ภายในที่สำคัญคือ Ice Box เป็นพื้นที่เก็บรักษาสิ่งต่างๆซึ่งเป็นอันตรายสูงกว่าทั่วไป
 
เมื่อทีมไปถึง The Fridge แล้ว เอเจนต์ Dorothy Smith จะพบรอคุณอยู่ในบริเวณชั้นดาดฟ้าเพื่อนำทางทุกท่านไป ไม่สามารถเข้าไปได้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (ซึ่งเอเจนต์อดัมส์ได้ติดต่อให้ไว้แล้วเหลือแค่ทีมที่ต้องยืนยัน) คุณ Smith จะนำทางทีมลงลิฟต์ไปยังภายในของตัวอาคาร ซึ่งเอกสารดังกล่าวจะได้รับการส่งมอบที่ภายในห้องซึ่งมีระบบรักษาความปลอดภัยอย่างดี
 
อ่านเพิ่มเติม 1 2 3
 
 
 
Team B : 
The Hub


The Hub เป็นฐานปฏิบัติการลับซึ่งมีความสำคัญลำดับต้นๆรองลงมาจากทริสเคเลี่ยน ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของ เอเจนต์ Victoria Hands
 
เมื่อทีมเดินทางไปถึงแล้ว หัวหน้าทีมพร้อมกับเจ้าหน้าที่จาก The Hub อีก 2-3 คนซึ่งจะออกมารับสมาชิกทีม จะนำ 0-8-4 เข้าไปยังพื้นที่ซึ่งต้องมีเลเวลตั้งแต่ 5 ขึ้นไปจึงจะสามารถเข้าได้ โดยเอเจนต์ Marius Brown ซึ่งเป็นผู้ช่วยของ Victoria Hands จะรอรับแทนเนื่องด้วยเอเจนต์ Hands กำลังอยู่ระหว่างภารกิจ สมาชิกทีมที่เหลือสามารถใช้เวลาไปสำรวจยังส่วนอื่นๆของ The Hub ได้ เช่น แลปวิทยาศาสตร์ (ขอความร่วมมือให้สำรวจแต่พอสมควร)
 
อ่านเพิ่มเติม 1 2
 
 
Slingshot 
 
Team C : Slingshot
 
Slingshot คือ พื้นที่ปฏิบัติการลับของชีลด์ มีขึ้นเพื่อใช้กำจัดวัตถุซึ่งเป็นอันตรายอย่างถาวรด้วยการส่งออกไปยังดวงอาทิตย์
 
ทีมจะต้องนำวัตถุ 0-8-4 ไปส่งยังในฐานปฏิบัติการ โดยจะมีเจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญพิเศษของฐานรอรับ 0-8-4 อยู่เพื่อนำวัตถุไปบรรจุในกระสวยอวกาศ เมื่อวัตถุถูกบรรจุลงในกระสวยอย่างสมบูรณ์แล้วจะถูกยิงออกจาฐาน ถือว่าเป็นอันสิ้นสุดภารกิจ
 
อ่านเพิ่มเติม 1
 
Sandbox
 
Team D : The Sand Box
 
The Sand Box คือสถานที่ทำการวิจัย ตั้งอยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งของทวีปแอฟริกากลางซาฮาร่าซึ่งไม่มีการระบุพิกัดอย่างแน่ชัด เป็นสถานที่ซึ่งทางชีลด์จะส่งวัตถุซึ่งมีความอันตรายทางชีวภาพสูงไปยัง The Sand Box
 
ทีมจะต้องเดินทางไปยังทวีปแอฟริกาพร้อม 0-8-4 ภายในกล่องบรรจุ ระวังอย่าให้กล่องบรรจุวัตถุเสียหายโดยเอเจนต์ Jonah Lucas และเจ้าหน้าที่อีก 2-3 ท่าน จะมารับ 0-8-4 พร้อมวัตถุในพิกัดที่ทีมอยู่ 
 
อ่านเพิ่มเติม 1
 
 Steve exits

Team E : 
S.H.I.E.L.D. Headquarters

 
S.H.I.E.L.D. Headquarters เป็นหนึ่งในสำนักงานหลักของชีลด์และผอ.นิค ฟิวรี่ ตั้งอยู่ในใจกลางมหานครนิวยอร์ก (ฝั่งจักรวาลภาพยนตร์ ปรากฏครั้งแรกในภาพยนตร์ Captain America : The First Avenger )
 
ทีมออกเดินทางจากทริสเคเลี่ยน,วอชิงตันดีซี ไปยังสำนักงานพร้อมกระเป๋าบรรจุเอกสาร หัวหน้าทีมพร้อมกับเจ้าหน้าที่จาก Headquarters  อีก 2-3 คนซึ่งจะออกมารับสมาชิกทีม จะนำแฟ้มเอกสารเข้าไปยังพื้นที่ซึ่งต้องมีเลเวลตั้งแต่ 5 ขึ้นไปจึงจะสามารถเข้าได้ โดยเอเจนต์ Nathan Morgan จะรับหน้าที่รับการส่งมอบเอกสารดังกล่าวภายในห้องซึ่งมีระบบรักษาความปลอดภัยสูง สมาชิกทีมที่เหลือสามารถใช้เวลาไปสำรวจยังส่วนอื่นๆของ Headquarters ได้ (ขอความร่วมมือให้สำรวจแต่พอสมควร)
 
อ่านเพิ่มเติม 1

 
 SHIELDacademy The Wall of Valor
 
Team F :  S.H.I.E.L.D Academy : Academy of Science and Technology 
 
S.H.I.E.L.D Academy เป็นเหมือนโรงเรียนเพื่อฝึกสอนและสร้างเจ้าหน้าที่ฝีมือดีคนใหม่ๆของชีลด์ขึ้นมา โดยมีแบ่งเป็น Academy of Science and Technology , Academy of Operations และ  Academy of Communications
 
Academy of Science and Technology เป็นสถานที่ซึ่งจะฝึกสอนนักศึกษาซึ่งมีความสามารถและอนาคตไกล โดยผู้ที่จะเข้าศึกษาได้นั้นจะต้องมีปริญญาเอกอย่างน้อย 1 ใบ ซึ่งผู้ที่จบการศึกษาจากสถาบันด้วยคะแนนสูงสุดจะได้รับการเรียกตัวไปทำงานใน The Sandbox ในฐานะนักวิจัย
 
เนื่องจาก 0-8-4 ซึ่งทีมนำกลับมาได้นั้นยังคงอยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยทีมนักวิทยาศาสตร์ของทริสเคเลี่ยน (NPC) ทีมจะเดินทางไปส่งเอกสารข้อมูลยัง Academy of Science and Technology โดยพบกับเอเจนต์ผู้รับหน้าที่ดูแลสถานที่ชั่วคราวแทนเอเจนต์ Anne Weaver ผู้ดูแล Academy of Science and Technology ซึ่งติดภารกิจภายใน เมื่อส่งมอบเอกสารเสร็จแล้ว สมาชิกทีมสามารถใช้เวลาไปสำรวจยังส่วนอื่นๆของ Academy ได้ (ขอความร่วมมือให้สำรวจแต่พอสมควร)
 
อ่านเพิ่มเติม 1 2
 
SHIELD Trauma Zentrum
 
Team G : Trauma Zentrum
 
Trauma Zentrum เป็นสถานที่ด้านเวชกรรมของชีลด์ ตั้งอยู่ในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ จากความเป็นไปได้ ยารักษาและเทคโนโลยีการแพทย์ชั้นสูงของชีลด์จะถูกรวบรวมไว้ที่นี่ แต่ทั้งนี้ข้อมูลของฐานไม่เป็นที่แน่ชัด
 
โดยเมื่อทีมเดินทางไปถึง เอเจนต์ John Wilson จะรออยู่ที่หน้าทางเข้า ทีมจะเข้าไปยังอาคารซึ่งอยู่ด้านในสุดเพื่อพบกับเจ้าหน้าที่ประจำฐาน โดยการส่งมอบจะทำในห้องที่มีระบบรักษาความปลอดภัยสูงสุดของฐาน
 
อ่านเพิ่มเติม 1
 
 
Hills field office
 
Team H : Maria Hill's Field Office
 
Maria Hill's Field Office เป็นหนึ่งในฐานปฏิบัติการของชีลด์ที่พิกัดถูกปิดไว้เป็นความลับ โดยฐานปฏิบัติการแห่งนี้อยู่ภายใต้การดูแลของเอเจนต์ Maria Hill
 
ทีมจะออกเดินทางจากทริสเคเลี่ยน โดยมีเอเจนต์นักบินจากสาขามารับหน้าที่ในการขับยานไปยังจุดหมาย ยานจะใช้เวลาบินประมาณ 3 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยเพื่อไปยังจุดหมาย เมื่อไปถึงฐานแล้ว เจ้าหน้าที่นักบินจะนำทางทีมเข้าไปด้านใน หลังจากนั้นทีมเข้าไปยังห้องปฏิบัติการ (ในภาพ) เพื่อทำการส่งมอบเอกสาร
 
อ่านเพิ่มเติม 1
 
 
 
 
รายละเอียดเอนทรี่ :
 
1. เอเจนต์ทุกคนต้องลงภาคสนาม เขียนเล่าถึงเรื่องราวระหว่างการเดินทาง เหตุการณ์เมื่อไปถึงจุดหมายแล้ว โดยตกลงสตอรี่กันให้เรียบร้อยในทีม สามารถอ้างอิงจากการโรลเพลย์ได้ 
  • อนึ่ง ภารกิจนี้เป็นแบบพาร์ทเดียวจบ ไม่มีการแยกผลแบบภารกิจครั้งแรก เท่ากับว่าทุกทีมจะต้องไปถึงและส่งวัตถุหรือเอกสารให้ปลายทาง
2. เมื่อได้ประกาศเอนทรี่นี้อย่างเป็นทางการแล้ว ให้หัวหน้าทีมทุกคน สุ่มตัวเลขจาก 1 - 22 และเมนชั่นมายังทวิตเตอร์ของคอมมู (@ex_shield) หรือทวิตเตอร์โรลเพลย์ของสต๊าฟ (@aegis_jackm) เพื่อเป็นการสุ่มเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง และทางสต๊าฟจะติดต่อกลับไปเพื่อแจ้งผล แต่หากสต๊าฟเห็นว่าผลที่สุ่มได้ขัดแย้งกับเนื้อหาภารกิจ (เช่น เป็นภารกิจส่งข้อมูล แต่ได้รับผลสุ่มเกี่ยวกับ 0-8-4) สต๊าฟจะอนุญาตให้สุ่มใหม่ได้
 
 
 
3. ยานที่ทุกทีมได้รับอนุญาติให้ใช้เพื่อเดินทางคือยาน Quinjet มีอาวุธใช้โจมตีได้ แต่ไม่ใช่อาวุธหนัก มีรูปแบบเดียวกับยาน VTOL เป็นยานซึ่งสามารถบินได้ความเร็วสูงจากเครื่องยนต์เจ็ต ซึ่งเป็นยานที่มีเทคโนโลยีในระดับใกล้เคียงกับ Helicarrier เลยทีเดียว
 
4. เพื่อใครสงสัยว่าในเมื่อพิกัดเป็นความลับ แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าต้องไปที่ไหน
 
ทางสต๊าฟขอกำหนดไว้อ้างอิงเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน ระบบนำร่อง ระบบนักบินอัตโนมัติ และระบบสื่อสาร และตัวละครระดับหัวหน้าทุกคนนั้นรู้ตำแหน่งพิกัดของสถานที่ตั้ง โดยระบบสื่อสารจะคอยประสานงานกับทางฐานปฏิบัติการปลายทาง และระบบนักบินอัตโนมัติและระบบนำร่องนั้นจะอยู่ภายใต้การดูแลของทางชีลด์ตลอดเวลา
 
5. อธิบายสาเหตุที่ไม่ส่งเอกสารข้อมูลผ่านทางเครือข่ายของชีลด์ เนื่องจากว่าเอกสารนั้นเป็นข้อมูลซึ่งเกี่ยวพันถึงความมั่นคงของชีลด์ หากถูกเจาะระบบและแพร่พรายข้อมูลออกไปไปอาจจะเป็นอันตรายถึงองค์กร (ถึงแม้สต๊าฟจะชี้แจงไว้เช่นนี้ แต่ตลค.ของทุกท่านมีสิทธิรับทราบเพียงแค่ว่าเป็นเอกสารสำคัญเท่านั้น) การจะเปิดกระเป๋าเอกสารนั้นจะต้องใช้รหัสเฉพาะ ซึ่งผู้รู้จะมีเพียงแค่เจ้าหน้าที่ระดับสูงและผู้เกี่ยวข้องเท่านั้น
 
 
ผลตอบแทน : เมื่อส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด : 7 คะแนน
 
 
เกณฑ์คะแนนในการแจ้งเลท (ใช้เป็นมาตราฐานตั้งแต่อีเวนท์ภารกิจที่ 2 เป็นต้นไป) :
 
อนึ่ง เศษของนาทีซึ่งไม่เกินระยะเวลา 1 ชั่วโมงนับจากวันเดดไลน์ ยังไม่ถือว่าเกินระยะเวลานั้นๆ
  1. ส่งช้ากว่ากำหนดตั้งแต่ 12 ชม.ขึ้นไป ถึง 3 วัน ตัดจากที่ควรได้รับ 1 คะแนน
  2. ตั้งแต่ 3 วัน ขึ้นไป ถึง 7 วัน ตัดจากที่ควรได้รับ 2 คะแนน
  3. ตั้งแต่ 7 วัน ถึง 12 วัน ตัดจากที่ควรได้รับ 4 คะแนน
  4. ตั้งแต่ 12 วัน ขึ้นไป ตัด 6 คะแนน
  5. เกิน 12 วัน และส่งมาหลังจากนั้น ไม่ได้รับคะแนน แต่สต๊าฟจะยังคงนำรวบรวมขึ้นเอนทรี่ให้เช่นกัน
  6. ไม่ส่ง ไม่ได้รับคะแนน

 

รูปแบบในการส่ง :

1. ฟิคชั่น อย่างน้อย1000คำ

2. รูปวาด อย่างน้อย 2 รูป พร้อมคำบรรยายอย่างน้อย100คำ ไม่จำเป็นต้องเป็นภาพสี

3. คอมมิค/สี่ช่อง อย่างน้อย 3 หน้า

 

กำหนดส่ง : วันนี้ - 24 ธันวาคม วันนี้ - 18 มกราคม 2558

ในการส่ง หากไม่คอมเม้นใต้เอนทรี่นี้ สต๊าฟอาจตกหล่นหรือไม่ได้นำขึ้นหน้า Archive ให้ จึงขอความร่วมมือในการส่งลิ้งค์ใต้เอนทรี่นี้ด้วย หรือหากไม่สะดวก สามารถส่งในเมนชั่นทวิตเตอร์คอมมูได้ @ex_shield

ติดแท๊ก AEGISmission , AEGIS

ประกอบด้วย ชื่อ + ลิ้งค์เอนทรี่ + สังกัดทีม

 

 

Comment

Comment:

Tweet

Nataria J. Harrison + https://nataliaharrison.wordpress.com/2015/01/19/ex-shield-mission-2-facilities/  + Team F  //สไลด์มาส่งงาน

#7 By natalia (14.207.176.193|14.207.176.193) on 2015-01-19 19:04

Alan White + https://atanant.wordpress.com/2015/01/18/ex-shield-mission-2-facilities + Team C

#5 By (171.98.91.42|171.98.91.42) on 2015-01-18 19:38

Robin Underwood + http://ota-fujo.exteen.com/20150118/ex-shield-mission-2-facilities + Team G

#4 By agentP on 2015-01-18 14:45

Matthias Konrad + https://hojolabor.wordpress.com/2015/01/18/ex-shield-mission-2-facilities/ + Team C

#3 By (134.196.196.91|134.196.196.91) on 2015-01-18 11:14

Robert "Eye" Israel http://eyeisrael.tumblr.com/post/108161890534/team-g-mission-2 Team G

#2 By (171.96.51.133|171.96.51.133) on 2015-01-15 19:53

Cruz A. Kaufman + http://maifah-cs.exteen.com/20141116/ex-shield-mission-2-facilities + Team B

#1 By MintieZ commu on 2014-11-16 17:49